Տեսլական և առաքելություն

Մեր առաքելությունը

Հաղորդակցություն, համագործակցություն, հաղթանակ-շահում:

Ձեռնարկատիրական ոգի

Պրոֆեսիոնալիզմ, նվիրվածություն, գերազանցության ձգտում, մարդկանց կողմնորոշվածություն, ապագա նորարարության համատեղ ստեղծում, ամբողջականություն, ծառայություն և շահեկան շահում:

1) կորպորատիվ փիլիսոփայություն

Ճշմարտության որոնող և պրագմատիկ, միասնական և առաջ գնալու համար:

2) Ապրանքի հայեցակարգ

Շարունակեք կատարելագործել արտադրանքի հայեցակարգը, հետամուտ լինել կատարելության:

3) տաղանդի հայեցակարգ

Միայն օգտագործելով՝ մենք կարող ենք միասին աճել։

4) պատասխանատվության հայեցակարգ

Առաջին հերթին որակը, առաջին հերթին հաճախորդը: